พบข้อมูล: 46 รายการ
Active Learning แบบ CBL (SSRU) -- 13:36
นำเสนองานวิจัย การจัดการเรียนการสอน Active Learning ด้วยวิธีการสอน “แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-Based Learning: CBL)”

[pdf] มคอ.3 CLS2101 ภาคเรียน 1/2561

ดร.ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ

โครงร่างคำบรรยาย, แผนการสอนตลอดรายวิชา...

[pdf] มคอ.5 CLS2101 ภาคเรียน 3/60

ดร.ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ

รายงานการสอนตลอดรายวิชา...

[pdf] การแปลงจำนวนเงินตัวเลขให้เป็นตัวอักษรใน Excel,Data Validation

ดร.ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ

การใช้งาน Excel...

[pdf] แบบฝึกหัด Excel ครั้งที่ 1

ดร.ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ

แบบฝึกหัด Excel...

[pdf] การใช้ Pivot Table

ดร.ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ

การใช้ Pivot Table...

[pdf] Excel การกำหนดให้เปลี่ยนสีตัวษรอัตโนมัติเพื่อเตือนเมื่อถึงจุด Reorder Point

ดร.ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ

Excel การกำหนดให้เปลี่ยนสีตัวษรอัตโนมัติเพื่อเตือนเมื่อถึงจุด Reorder Point...

[pdf] เอกสารประกอบโครงการอบรม Excel 1-61

ดร.ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ

เอกสารประกอบโครงการอบรม Excel 1-61...

[pdf] ใบงาน Excel ในงานสต๊อกสินค้า

ดร.ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ

ใบงาน Excel ในงานสต๊อกสินค้า...

[pdf] ป้ายโครงการอบรม Basic Excel for Logistics Year 2018

ดร.ณัฎภัทรศญา เศรษฐโชติสมบัติ

ป้ายโครงการอบรม Basic Excel for Logistics Year 2018...

Total page : 5